Sunday, November 24, 2013
   
Text Size
Login

สิงหาคม 55                    เรียน  ผู้อ่านทุกท่าน                   

                        สวัสดีค่ะ  กลับมาพบกันอีกครั้งในจุลสารชาลี   ซึ่งในฉบับนี้มีเกร็ดความรู้และ      เรื่องราวดีๆ ที่ เกิดขึ้นมากมายในโรงเรียนชาลีสมุทร              มาฝากให้ทุกคนได้ติดตามกัน

1.   ข่าวสารจากฝ่ายอนุบาล

.กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้รอบตัวเด็ก ได้แก่การเรียนรู้โครงงาน “ดอกไม้” น้องเตรียมอนุบาลเรียนรู้ “ดอกกุหลาบ” น้องอนุบาล 1 ห้อง 1 เรียนรู้ “ดอกบัว” น้องอนุบาล 1 ห้อง 2 เรียนรู้ “ดอกอัญชัน”  พี่อนุบาล 2 เรียนรู้ “ดอกไม้กินได้” พี่อนุบาล 3 เรียนรู้ “ดอกไม้นานาชนิด”

สำหรับโครงงานดอกไม้นี้ เด็กๆจะเรียนรู้อย่างลุ่มลึก เมื่อเกิดความสงสัยครูจะจัดกิจกรรมพร้อมหาคำตอบมาให้กับเด็กๆทุกคน เด็กๆยังช่วยกันนำดอกไม้มาปลูกในบริเวณโรงเรียน เพื่อประกอบการเรียนรู้ หลังจากจบโครงงานแล้ว เด็กๆ ทุกคนขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงานโครงการนิทรรศการสวนสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ท่านผู้ปกครองจะได้พบกับผลงานจากโครงงานที่เด็กๆได้เรียนรู้ โครงการนี้จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆทุกคน ตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงจบการศึกษาภาคเรียนที่ 1 อีกทั้งยังมีอีกมากมายหลายรายการที่จะให้ผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมกับลูก

. วันที่ 10สิงหาคม 2555  มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ความสำคัญของวันแม่แห่งชาติและในวันนี้ ท่านผู้ปกครองคงได้เห็นหนูหนูตัวน้อยๆ แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อคุณแม่และทำให้หลายคนถึงกับน้ำตาไหล

.กิจกรรมทัศนศึกษา ฝ่ายอนุบาลได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยพาน้องๆ ไปเรียนรู้ต่อเนื่องจากโครงงานที่สวนหลวง ร.9 และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เพื่อนำประสบการณ์ที่เรียนรู้จากนอกห้องเรียนมาเพิ่มเติมจากสิ่งที่ครูสอนได้อย่างสนุกสนาน น้องๆอนุบาลสนุกได้ทั้งวันโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ติดตามภาพทั้ง 2 กิจกรรมได้ที่ Website ของโรงเรียนในเร็วนี้

2.   ความก้าวหน้าทางวิชาการ

             .  วันที่ 14  สิงหาคม  2555   โรงเรียนได้ส่งนักเรียนจำนวน 6 คน  ประกอบด้วย  เด็กชายกษิดิ์เดช   สายทอง    เด็กชายอริยะ   ทรัพย์เจริญศรี   เด็กชายธนาทิตย์   ชิดถุง    เด็กชายนวพล   จักรนิรมล    เด็กหญิงปรียาภัสสร์     ชัยถาวรกิจ   และ  เด็กหญิงอานันตญา   มูลมิ่ง   เข้าร่วมอบรมผู้นำห้องเรียนสีเขียว และผู้นำการอนุรักษ์พลังงาน  ที่  โรงเรียนราชวินิตบางเขน   โดยมีคุณครูวรนุช   สระสีสวย  เป็นผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม  นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม จะต้องนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้ เพื่อนๆ  พี่   และน้องๆ ฟัง   หวังว่า นักเรียนทุกคนคงจะนำคำแนะนำของตัวแทนนักเรียนไปปฏิบัตินะคะ เพื่อโลกที่สดใสของพวกเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสอบเพชรยอดมงกุฎวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2555  ที่ผ่านมา  ในปีนี้ทางโรงเรียนส่งนักเรียนจำนวน 6 คน   เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีคุณครูวรนุช  สระสีสวย  และคุณครูวันเพ็ญ    พัฒนเสรี  เป็นผู้ดูแลในปีนี้  ผลคะแนนการสอบของนักเรียนดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา   ฝ่ายวิชาการขอแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับปีต่อๆไป

             และเมื่อวันที่  20   สิงหาคม  2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  -6  ไปทัศนศึกษาเชิงวิชาการในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์  ณ   ไบเทคบางนา   การไปในครั้งนี้ นักเรียนได้ความรู้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆซึ่ง นักเรียนต่างตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม หวังว่านักเรียนคงจะนำกระบวนการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชั่วโมงเรียนที่โรงเรียนนะคะ

             และสุดท้ายใน( วันเสาร์ที่  1   กันยายน  2555)   ขอเป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักเรียนไปสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิชาวิทยาศาสตร์ใน ส่วนวันอาทิตย์ที่ 16  กันยายน  2555   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2– 6  ที่สมัครสอบ PRE – GIFTED เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อพบกันในสนามสอบ  

       3.  ข่าวจากฝ่ายบริหาร

.  ขณะนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาดขอให้เด็กๆทุกคนระมัดระวังสุขภาพและขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับไข้เลือดออกเพื่อเป็นความรู้ดังนี้

ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic) เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนโดยยุงลาย (Aedes aegypt) เป็นพาหะ ยุงตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผู้ป่วย  ซึ่งมีเชื้อไวรัสเดงกี เชื้อจะเข้าไปฟักตัว เพิ่มจำนวนในยุง หลังจากนั้น ยุงจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวตลอดอายุของมัน และสามารถถ่ายทอดเชื้อให้คนที่ถูกมันกัดได้ ยุงลายเป็นยุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านและบริเวณบ้าน มักกัดเวลากลางวัน แหล่งเพาะพันธุ์คือ น้ำใสที่ขังอยู่ตามภาชนะเก็บน้ำต่างๆ เช่น โอ่งน้ำ แจกัน ถ้วยรองขาตู้ กระถาง ยางรถ เป็นต้น โรคนี้จะพบมากในฤดูฝน แต่ในเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพมหานคร อาจพบโรคนี้ได้ตลอดปี

. ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสเดงกี จะมีอาการไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก และมีผื่นที่ผิวหนัง ไข้เลือดออกมีอาการสำคัญ แบ่งได้ 3 ระยะคือ

1. ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง เด็กบางคนอาจชัก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน มีจุดเลือดออกตามลำตัว แขนขา ระยะนี้จะเป็นอยู่ 2-7 วัน

2. ระยะช็อค ระยะนี้ไข้เริ่มลดลง ผู้ป่วยจะซึม เหงื่อออก มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบา แต่เร็ว ปวดท้อง ปัสสาวะออกน้อย มีเลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสีดำ ความดันโลหิตต่ำ ช็อค และอาจเสียชีวิตได้ ระยะนี้เป็นอยู่ 24-48 ชั่วโมง

3. ระยะพักฟื้น อาการต่างๆ จะเริ่มดีขึ้น ผู้ป่วยรู้สึกอยากรับประทานอาหาร ความดันโลหิตสูงขึ้น ชีพจรเต้นแรงขึ้น ปัสสาวะมากขึ้น อาจมีผื่นแดง และมีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามลำตัว การป้องกันคือการนอนในมุ้งแม้ในเวลากลางวัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบ้าน ปิดฝาโอ่งให้มิดชิด ใส่เกลือ น้ำส้มสายชูลงในจานรองขาตู้กับข้าว เพียงเท่านี้พวกเราก็จะปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ถ้าหากท่านผู้ปกครองสังเกตเห็นอาการของบุตรหลานดังกล่าวข้างต้น ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

       4.  ข่าวจากฝ่ายกิจการนักเรียน

       . วันเข้าพรรษาในวันที่1สิงหาคม  2555โรงเรียนและนักเรียนทุกคน  ได้ร่วมกันทำบุญวันเข้าพรรษาโดยการนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ.  วัดเทวสุนทร  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีฝ่ายกิจการนักเรียนขอฝากเรื่องมารยาทในการทำความเคารพเพื่อให้ลูกชาลีเป็นเด็กดีเพียบพร้อมด้วยมารยาทตามโครงการ “อ่อนน้อมพร้อมคารวะ”  ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มต้นแล้วในตอนเช้า ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง  ขั้นแรกเป็นการฝึกการไหว้คุณครู  น้องเคารพพี่ และพี่เคารพเพื่อน และจะฝึกกันต่อๆ ไป จนถูกต้อง  สวยงามทุกคน